Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

Kiến trúc sư đã thêm phần sáng tạo cho ngôi villa tại Rotterdam đã được xây dựng từ thế kỷ 20 này để nó có cái nhìn mới mẻ và ấn tượng hơn. Nhìn xa ngôi nhà như được đội thêm một chiếc nón khổng lồ rất tuyệt vời.

f2e3c7f19794876442d88bade7f31cc9 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

4c3622658668f920f7a3ed5ee9fd9b9d Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

23b6671d73ac6fde82bf25757b8d0af9 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

68e30c1490091b4274d5413e531afc6e Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

90ded7196af0768c1697c6421f0db9f7 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

550c1e7ddb9bf3c26a23bec5426fd1e5 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

26838f133e7148e877f6379c29031073 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

a08b26b039c6696bb2f3e84e139be0fa Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

a80e7bff7d04c89bee1bfad01bfab6f9 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

b86198dc92f0f3cf0a4f643d7c682bb2 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

bf6725e468fa83202651bcc16fb0e07d Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

d132b77d38d94bf6799805f4119ec1d7 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

e0df77cc35a2e95b989f9df1c7266b29 Đội nón mới cho ngôi nhà tại Rotterdam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *