Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

Kiến trúc sư Schola thiết kế ra ngôi nhà nghỉ ở trên đồi có kiến trúc của đền thờ tại bãi biển Laguna, California.

Thiết kế của ngôi nhà nghỉ trên đồi có kiến trúc đền thờ này là một nghiên cứu về sự kết nối (connections). Dự án này nhằm bổ sung và thiết kế lại một ngôi nhà tranh trên bãi biển được xây dựng từ những năm 50. Thiết kế của ngôi nhà vẫn giữ được những nét “thần” của ngôi nhà cũ, đồng thời biến nó trở thành một ngôi nhà nghỉ độc đáo. Sự biến đối này tạo ra một ngôi nhà có hai mặt được kết nối thông qua một lớp kính mỏng.

c3d94095ff62ee4f6f58f490f51ce0de Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

c0862d51b294070dbfaa6aa3a6abdf1f Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

00ffd1a066def1530fbe64a4f346b625 Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

159876a1c57939c5644eaaa07fd2713a Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

a806823b350d4477959dd31265cf3012 Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

ae23403566c00e73c15b7ccd48308b9a Kiến trúc đền thờ của ngôi nhà nghỉ ở trên đồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *