Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

DM Residence này sở hữu kiến trúc hiện đại cùng nội thất tiện nghi đối lập hoàn toàn với thiên nhiên hoang sơ của vùng Keerbergen, Bỉ. Đây là kiến trúc thiết kế bởi CUBYC Architects.

e8cd68f678bf6ee470f9fe60f988e6a1 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

e8254ed832c807230e58acb15f3a893f Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

0a08f27c6cb901ab53e4b7d943fc7d32 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

2d973a66e5111f6ff60fbc66c55d7c0c Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

3f117e13aae9f3b193fba4ba9fdff86d Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

4b1184c319fee3f56cd518c85d17ffa4 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

5a16d5b609215ea90774d4c5d31c5097 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

32fcbd3a55d92043478480c7967624d3 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

46a93aed8750185c6e3e86a5d31686c8 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

771aa397c68c294ce1eb417a991bde51 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

25183a1e881138d264fc5caa56e501f7 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

32465ef507922983cb8886d63ee6013f Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

93752aebce5b9dec5520bb37004fcce8 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

375037 a Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

5494647e297d61f9ce8fd08e6d3f3e81 Ngôi nhà DM Residence được thiết kế bởi CUBYC Architects

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *