Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

Với hình dáng khá kỳ lạ, ngôi nhà tạo nên sức hút mãnh liệt cho những vị khách có dịp đi ngang qua đây. Thiết kế bởi AGI, ngôi nhà là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông, mang đến cái nhìn đầy mới mẻ.

b8683c6c3741b6ec2dfa22c7e46f6cf7 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

2d1f47475a5802039684003d5fcfaac7 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

2f9d3f4eeef206b65976de1138d94eb5 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

5c1d68b221bcd86f37362a0b30adec79 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

8cec015497f3c7cd56e87b2783402afb Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

59cc828b74af2ca08590f10701b92499 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

59da1793f4450a2185f7dcad72d6771d Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

74bf043b2654345a2d60f277b08e8fbe Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

90c502823b943a75b75fd3fc13458de3 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

237e067675c50ed4367b15acf9da2377 Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

2849acecfb7e7ffac82eb634ba6de62d Ngôi nhà kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *